odborný/vrchní referent – specialista dávek hmotné

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo

odborný/vrchní referent – specialista dávek hmotné nouze

v Oddělení hmotné nouze

Kontaktního pracoviště v Mladé Boleslavi

Nepojistné sociální dávkové systémy

  • Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.
  • Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. - Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.
  • Zajišťujete agendu spojenou se zpracováním žádostí klientů v oblasti nepojistných sociálních dávek a zaměstnanosti

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy

  • Platový tarif Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč.

Osobní příplatek Rozpětí od 1 591 Kč do 4 773 Kč, z nichž nižší částka činí 5 % a vyšší 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice. Osobní příplatek je nenároková složka platu,

Zvláštní příplatek Státnímu zaměstnanci přísluší zvláštní příplatek 2 500 Kč

Údaje o podmínkách výkonu služby

  • Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2024. Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 11. června 2024, tj. v této lhůtě

• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1,

• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu email odstraněnnebo

• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID k7rzpxf.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/66928-78099812“.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a) je státním občanem České republiky2, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b) dosáhl věku 18 let [

c) je plně svéprávný

d) je bezúhonný

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání

f) má potřebnou zdravotní způsobilost

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

K žádosti dále žadatel přiloží: a) strukturovaný profesní životopis

Vloženo: Před 8 dny
Termín:
Profese: Jiné
Štítky:
Odměna: 21710 - 31820 Kč/měsíc
21710 - 31820 Kč/měsíc

Úřad práce České republiky

Kontaktní osoba: Černíková Hana Zobrazit telefon
Odpovídejte snadněji na jeden klik:
Ranní pravidelný rozvoz denního tisku - Plzeň a okolí
Od 18 let
Pro studenty
Částečný úvazek
Dlouhodobé
Nástup ihned
Plzeň

Ranní pravidelný rozvoz denního tisku - Plzeň a okolí

Rozukates s.r.o.

Řidič/ka pro každodenní noční rozvoz tisku 🚗 Hledáme řidiče/řidičku pro noční rozvoz tisku z Plzně směrem na Rozvadov. - Rozváží se 6 dní v týdnu – od noci neděle-pondělí až do noci...

24,000-27,000 Kč/měs.
To mě zajímá
Hledá se úklidový pracovník - Frýdlant v Libereckém kraji (A628)
Frýdlant

Hledá se úklidový pracovník - Frýdlant v Libereckém kraji (A628)

B+N Czech Republic Facility Services s.r.o.

Popis *Hledáme úklidového pracovníka  do potravinového řetězce ve městě FRÝDLANT, v Libereckém kraji. * Jednoho na víkendy a druhého na pracovní týden. Neváhej se nám ozvat. Pozice je vhodná i pro...

To mě zajímá
Úklid prodejní plochy - Nový Jíčín/Šenov (A418)
Nový Jičín

Úklid prodejní plochy - Nový Jíčín/Šenov (A418)

B+N Czech Republic Facility Services s.r.o.

Popis Hledáme zodpovědného kolegu/gyni na pravidelné  úklidy obchodního  řetězce. úklid prodejních prostorúklid zázemí pro zaměstnancepráce s mycím strojemPRACOVNÍ DOBA:: Ranní směna 6:00 - 14:00,...

To mě zajímá
projektový/á manažer/ka
Kunovice

projektový/á manažer/ka

Aircraft Industries, a.s.

koordinace jednotlivých výkonných složek projektu v rámci jednotlivých fází projektu, komunikace se zákazníkem, tvorba návrhu a správa harmonogramu, návrh a správa rozpočtu a reportování vedení...

35000 - 45000 Kč/měsíc
To mě zajímá
PRÁCE Z DOMOVA -  průzkum po telefonu - FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Na doma
Pro důchodce
Pro studenty
Dlouhodobé
Nástup ihned
Česká republika

PRÁCE Z DOMOVA - průzkum po telefonu - FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Vít Musílek

Hledáme vhodné kandidáty na pozici "TELEFONISTA - marketingový průzkum po telefonu - FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY" Chcete - pracovat kdy se to hodí Vám? ANO - pracovat jak dlouho budete chtít?ANO -...

200-600 Kč/hod.
To mě zajímá
SVÁŘEČI
Hořovice

SVÁŘEČI

TEDOM a.s.

Co bude vaší náplní práce? Výroba strojních součástí typu ocelové konstrukce, potrubí, nádrže apod; Práce související se sestavováním podskupin a skupin strojů či zařízení; Svařování konstrukčních...

200 - 220 Kč/hod.
To mě zajímá