VÝPOVĚĎ DOHODOU 🛑🤝

Jak správně uzavřít výpověď dohodou v pracovně-právním vztahu 📝👋.

Právní otázky v pracovním světě mohou být komplexní, a jednou z témat, která se zaměstnancům a zaměstnavatelům často dostává do pozornosti, je výpověď dohodou. V tomto článku se podíváme na to, co to znamená, jak správně uzavřít výpovědní dohodu a co by měl obsahovat vzorový dokument.

Co je výpověď dohodou?

Výpověď dohodou je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která ukončuje pracovní vztah. Oproti standardnímu výpovědnímu řízení, kde zaměstnavatel vydává výpověď nebo zaměstnanec podává výpověď, výpověď dohodou je oboustranným souhlasem.

Kdy zvolit výpověď dohodou?

Existuje několik situací, kdy může být výpověď dohodou vhodnou volbou. Může to být například při dohodě na ukončení pracovního vztahu bez nepříjemných konfliktů nebo v případě restrukturalizace firmy.

!!!POZOR!!! Máte již novou práci nebo brigádu, pokud dáváte výpověď v té předešlé? Zůstaňte zajištěni!!!

Najít práci 👔

Najít brigádu 💼

Ještě nemáte registraci? Pro rychlejší odpověď na pracovní nabídky doporučujeme.

REGISTROVAT

DOPORUČUJEME: Motivační dopis vložte se životopisem pro rychlejší odpovědi do profilu nebo se zaregistrujte. Ke každé Vaší odpovědi na nabídku práce se tak přilohy rovnou přidají ✔️.

Každý personalista má rád, pokud před pohovorem získá Váš materiál k prostudování.

Jak správně uzavřít výpověď dohodou?

 1. Komunikace a jednání:
  • Otevřená komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je klíčová.
  • Jednání by měla být respektující a férová.
 2. Právní poradenství:
  • Obě strany by měly mít možnost konzultovat s právním zástupcem před podpisem dohody.
 3. Včasné upozornění:
  • Dohodu je ideální začít projednávat včas, aby byly splněny všechny formální kroky

Výpověď dohodou podle Zákoníku práce v České republice je proces, který vyžaduje dodržení určitých pravidel a postupů. S respektem k právním předpisům a vzoru výpovědní dohody můžete ukončit pracovní vztah efektivně a v souladu s českými zákony.

Je důležité si být vědom toho, že každý právní případ je unikátní, a proto byste měli vždy konzultovat s právním odborníkem, pokud máte konkrétní otázky nebo potřebujete právní radu přizpůsobenou vaší situaci.

[Vaše jméno]

[Adresa]

[Tel. číslo]

[Email]

[Datum]

[Adresa zaměstnavatele]

Vážený/á [jméno zaměstnavatele],

V souladu s pracovní smlouvou navrhuji, abychom ukončili pracovní poměr dohodou. Věřím, že to bude pro obě strany nejlepší řešení. Dohodu o ukončení pracovního poměru navrhuji s následujícími podmínkami:

 1. Datum ukončení pracovního poměru: [datum – obvykle je to 2 měsíce od oznámení]
 2. Návrat firemního majetku: [podmínky návratu firemního majetku]
 3. Odevzdání pracovních prostředků: [specifikace, které pracovní prostředky je potřeba vrátit]
 4. Odevzdání dokumentů a přístupů: [pokud je to relevantní, ujistěte se, že zaměstnanec odevzdá veškeré dokumenty a vrátí přístupy]
 5. Závazek mlčenlivosti: Připomeňte závazek mlčenlivosti a důvěrnosti, pokud je to relevantní pro váš pracovní vztah.

Věřím, že tato dohoda bude pro obě strany přijatelná a umožní nám ukončit pracovní poměr v co nejlepší atmosféře. Rád/a bych se setkal/a s vámi osobně k projednání a podepsání této dohody.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem,

[Podpis]

[Vaše jméno]

Tento vzor je pouze orientační a může vyžadovat úpravy v závislosti na konkrétních podmínkách a dohodách, které jsou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem platné. Doporučuje se konzultovat s právním odborníkem před odesláním výpovědi.

Hledáte novou práci nebo brigádu?

Máte-li tedy zájem, např. o HPP neboli trvalý pracovní poměr, o DPP neboli brigádu, pokud již třeba stálou práci máte a hledáte přivýdělek, částečný úvazek nebo, že preferujete nástup ihned. U určitých druhů zaměstnání zaměstnavatelé zajišťují také ubytování. nebo práci poskytují na živnostenský list.

Brigády se nabízí např. jako dlouhodobá brigáda, jednorázová brigáda nebo třeba brigáda na léto, tedy krátkodobá brigáda, brigáda na doma, brigáda od 15 let, brigáda od 18ti let, peníze ihned třeba po směně, vánoční nebo víkendové.

Author: Martina Fichtnerová

View all posts by Martina Fichtnerová >