MOTIVAČNÍ DOPIS VZOR ✨

Jak napsat motivační dopis, který otevře dveře úspěchu? 🚪🎯

Psaní motivačního dopisu je běžnou součástí procesu přihlášení na pracovní místo, brigádu, studijní program nebo dobrovolnickou činnost. Motivační dopis slouží k představení vás samotných a zdůraznění důvodů, proč jste vhodným kandidátem na danou pozici nebo do daného programu.

Po vypracování si motivační dopis společně se životopisem vložte pro rychlejší odpovědi do profilu nebo se zaregistrujte.

Ke každé Vaší odpovědi na nabídku práce se tak přilohy rovnou přidají ✔️.

Každý personalista má rád, pokud před pohovorem získá Váš materiál k prostudování.

Nezapomeňte upravit dopis podle svých konkrétních zkušeností, dovedností a cílů:

[Vaše jméno]

[Vaše adresa]

[Váš e-mail]

[Váš telefon]

[Datum]

[Adresa příjemce]

[Jméno příjemce]

[Pozice nebo název firmy/organizace]

[Adresa firmy/organizace]

Vážení [Jméno příjemce],

Chtěl(a) bych vyjádřit svůj velký zájem o pozici [název pozice], kterou jste zveřejnili(a) v [zdroj inzerátu]. Po přečtení popisu pracovní pozice a zkoumání vaší společnosti jsem přesvědčen(a), že mé dovednosti a zkušenosti odpovídají vašim potřebám.

Mám [počet let] let praxe v oblasti [váš obor nebo odvětví] a za tu dobu jsem získal(a) rozsáhlé zkušenosti s [uvedení některých klíčových dovedností nebo projektů]. Moje schopnosti v oblasti [uvést klíčové dovednosti související s pracovní pozicí] mě motivují k tomu, abych přinesl(a) skvělý přínos pro váš tým.

V průběhu mé kariéry jsem prokázal(a) schopnost pracovat efektivně jak samostatně, tak i v týmu. Jsem přesvědčen(a), že moje dovednosti v [uveďte klíčové dovednosti] a mé schopnosti [uvedení konkrétních dovedností nebo zkušeností] by byly prospěšné pro dosažení cílů vaší společnosti.

Co mě nejvíce přitahuje k vaší firmě, je [uveďte konkrétní důvod, proč si vybíráte tuto firmu]. Věřím, že vaše hodnoty a filozofie se shodují s mými vlastními, a to mě motivuje k tomu, abych se stal(a) součástí vašeho týmu.

Jsem připraven(a) přinést svůj závazek, energii a odbornost, kterou jsem získal(a) v průběhu mé kariéry, a přispět k dalšímu rozvoji vaší společnosti. Rád(a) bych se setkal(a) osobně, abych vám mohl(a) více přiblížit, jak bych mohl(a) přispět k úspěchu vaší organizace.

Zde můžete také zmínit o jakou práci máte zájem, např. HPP neboli trvalý pracovní poměr, DPP neboli brigáda, pokud již třeba stálou práci máte a hledáte přivýdělek, částečný úvazek nebo, že preferujete nástup ihned. V případě potřeby také zmiňte potřebu zajištění ubytování.

Zajímá mne práce např. dlouhodobá brigáda, jednorázová brigáda nebo třeba brigáda na léto, tedy krátkodobá brigáda, brigáda na doma, brigáda od 15 let, brigáda od 18ti let, peníze ihned třeba po směně, vánoční nebo víkendové.

Děkuji vám za váš čas a příležitost představit se. Těším se na příležitost pracovat s vámi a přinášet hodnotu vaší organizaci.

S úctou,

[Váš podpis (pokud odesíláte tištěný dopis)]

[Váše jméno]

Existuje několik důvodů, proč je psaní motivačního dopisu důležité:

Osobní představení:

Motivační dopis vám umožňuje osobně se představit a přiblížit, kdo jste, co vás motivuje a jaký je váš přístup k dané činnosti nebo oboru.

Zdůraznění silných stránek:

Můžete v něm upozornit na své dovednosti, zkušenosti a vzdělání, které vás dělají ideálním kandidátem. Tak můžete vyniknout z řady uchazečů. Např. mám živnostenský list.

Vysvětlení motivace:

Motivační dopis vám poskytuje prostor vysvětlit, proč máte zájem o danou pozici nebo program. Můžete se zaměřit na to, co vás inspiruje, jaké jsou vaše cíle a jak by vám daná příležitost mohla pomoci je dosáhnout.

Předání informací, které nejsou zřejmé z životopisu:

Motivační dopis vám umožňuje sdílet informace o sobě, které nejsou vždy zřejmé z běžného životopisu. Můžete se dotknout vaší osobní filozofie, hodnot nebo neformálních zkušeností, které jsou relevantní pro danou pozici.

Prokázání komunikačních dovedností:

Motivační dopis je také příležitostí ukázat své schopnosti komunikace a psaní, což může být klíčovým prvkem pro mnohé pracovní pozice a studijní programy.

Zvýšení šance na výběr:

Dobře napsaný motivační dopis může zaujmout personalisty nebo přijímající komise a poskytnout vám výhodu oproti ostatním uchazečům.

Celkově lze říci, že motivační dopis umožňuje personalistům nebo přijímajícím komisím lepší porozumění vašim motivacím, osobnosti a schopnostem. Je to příležitost prezentovat se v pozitivním světle a přesvědčit, proč právě vy jste ideálním kandidátem na danou pozici nebo do daného programu.

Po přípravě Vašeho motivačního dopisu ho doporučujeme vložit do Vašeho profilu na webu PlnoPráce.cz

VÁŠ PROFIL

Ještě nemáte registraci? Pro rychlejší odpověď na pracovní nabídky doporučujeme.

REGISTROVAT

Najít práci 👔

Najít brigádu 💼

Author: Martina Fichtnerová

View all posts by Martina Fichtnerová >